Webový portál CENSA

  • Aplikace využívá část anonymizovaných dat reálné aplikace.
  • V aplikaci je použito 11 převaděčů BX 801, 215 odběrných míst se 159 wM-Bus vodoměry.
  • Umístění jednotlivých prvků na mapách (odběrných míst,převaděčů apod.) neodpovídá realitě.

Upozornění:


Vzhledem k aktualizaci souborů dat může během přihlášení uživatele dojít při přechodu do  aplikace ke zpoždění okolo 1 minuty. Důvodem je snaha o co nejvěrnější ukázku Webového portálu.

Jméno: demo
Heslo: demo


Aplikace webového portálu je optimalizována pro desktop PC.